„Első lépés” Dél-Baranyában Nagydobszától Csányoszróig

Nyomtatás

TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0022
2009. július 01. – 2011. 01. 31.

Projektünk céljai:

Hosszú távú cél:
Nagydobsza-Kétújfalu-Drávafok-Csányoszró mikrótérségekben, olyan szolgáltatási háló működtetése, amely az esélyegyenlőség elve alapján, az alacsony foglalkoztatási eséllyel bíró emberek számára, egyénre szabott problémakezeléssel és megoldási támogatással segíti a társadalmi integrációt, az öngondoskodási képesség kialakulását.

Középtávú cél:
A kötelező önkormányzati szociális feladatokon túlmutató gondoskodó rendszer kialakítása, annak technikai és személyi feltételeinek megteremtése, amely szűkíti a szociális segélyezettek körét, felkarolja és segít megvalósítani az egyéni elképzeléseket. Ehhez a munkához aktivizálja a helyi szociális ügyintézőket, szolgáltatást, ellátókat és megkeresi, felkészíti az önkéntes segítőket

Közvetlen cél:
Két leghátrányosabb kistérségben - Sellye, Szigetvár -, és ezen belül négy mikrotérségben, Nagydobsza, Kétújfalu, Drávafok, Csányoszró, 60 fő alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, munkavállalásukban korlátozott ember önálló életvitelének, foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának javítása. Az alábbi tevékenységek biztosításával: komplex pszichológia munka alkalmassági vizsgálat, kommunikációs-, önismereti-, személyiségfejlesztő tréning, tantárgyi felzárkóztatás, munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák oktatása, munkatapasztalat szerzés és iskola- óralátogatások biztosítása, ingyenes jogi ügyintézés biztosítása a célcsoport és családtagjaiknak; képzés idejére díjazás és útiköltség térítés jár a célcsoport tagjainak.

Projektünk célcsoportja:
Projektünk közvetlen célcsoportja a munkanélküli ellátásban nem részesülő regisztrált álláskeresők és azon inaktív emberek, akik alacsony iskolai végzettségű, vagy elavult, nem piacképes végzettséggel rendelkeznek, összesen 60 fő.

Célcsoportunk jellemzői:

A projekt közvetett célcsoportja:
A célcsoport tagjait alkotó személyek családjai, közvetlen környezete. A projekt résztvevők (követendő) példát mutatnak - a "munkanélküli létbe született" gyermekeiknek, az évek óta különböző segélyeken élő és szegénységbe beletörődő, kilátástalan rokonoknak, szomszédoknak hogy van értelme az „első lépésnek” amit megtesznek, mely által elindulhatnak a munkaerőpiac felé.

Projektünk várt eredményei: